053-331-6150

שלב 3

שאלון רפואי למתאמן

מין

13 + 1 =

הצהרה אישית: הנני מצהירה כי אני במצב פיזי טוב וכי אינני סובלת מבעיות רפואיות העלולות לסכן אותי כתוצאה מאימון כושר וכי אני מסוגל/ת לעסוק באימון פאסיבי או אקטיבי וכי האימון כאמור לא יפגע בבריאותי, ביטחוני, נוחיותי או מצבי הפיזי.