053-331-6150

תודה שרכשת את התוכנית שלי!
תתכונן – יוצאים לדרך
ואני מאחלת לנו בהצלחה להגיע למטרה.

שאלון רפואי למתאמן

מין

14 + 12 =

הצהרה אישית: הנני מצהירה כי אני במצב פיזי טוב וכי אינני סובלת מבעיות רפואיות העלולות לסכן אותי כתוצאה מאימון כושר וכי אני מסוגל/ת לעסוק באימון פאסיבי או אקטיבי וכי האימון כאמור לא יפגע בבריאותי, ביטחוני, נוחיותי או מצבי הפיזי.